Πρόψυξη

ΠΡΟΨΥΞΗ

Πρόψυξη ονομάζεται η ταχεία ψύξη των προϊόντων στη τελική θερμοκρασία αποθήκευσης.
Η πρόψυξη, ειδικά των φρούτων και λαχανικών αποτελεί μία από τις κύριες διαδικασίες στη ψυκτική αλυσίδα των τροφίμων, συμβάλλοντας στη σωστή μείωση θερμοκρασίας και στη μακρά αποθήκευση των προϊόντων, χωρίς απώλεια βάρους και ποιοτική υποβάθμιση.

Η πρόψυξη μπορεί να επιτευχθεί με αερόψυξη ή με υδρόψυξη.

Πρόψυξη με αέρα
Για τη μέθοδο της πρόψυξης με ανακυκλοφορία αέρα η εταιρία ΦΡΙΓΚΟΣΤΑΛ Α.Ε. κατασκευάζει ειδικούς χώρους μεγάλης ψυκτικής ισχύος και υψηλής παροχής αέρα όπου τοποθετούνται ειδικά συστήματα διανομής του αέρα όπως κουρτίνες (tarps), διαφράγματα κλπ. Τα συστήματα αυτά εξασφαλίζουν ομοιόμορφη κυκλοφορία του αέρα σε κάθε κιβώτιο προϊόντων ώστε η μείωση θερμοκρασίας να είναι ενιαία για ολόκληρη την ποσότητα που προψύχεται.

Ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος η εγκατάσταση ρυθμίζεται (μέσω PLC) διαφορετικά ώστε η ταχύτητα και η θερμοκρασία του ψυχρού αέρα να μεταβάλλεται συνεχώς, παραμένοντας οι ενδεδειγμένες για το προϊόν στη συγκεκριμένη φάση πρόψυξης.

Υδρόψυξη
Οι υδροψύκτες (HYDROCOOLER) είναι συστήματα πρόψυξης, με τα οποία επιτυγχάνεται η μείωση της θερμοκρασίας των προϊόντων με καταιονισμό ψυχρού νερού. Διακρίνονται σε στατικά , όπου η φόρτωση γίνεται από το εμπρόσθιο μέρος (ανά παλέτα) και σε δυναμικά των οποίων η φόρτωση γίνεται στο ένα άκρο και τα προϊόντα προωθούνται αυτόματα με κίνηση αλυσσοταινίας.Τα  πλεονεκτήματα της υδρόψυξης  είναι:

  • Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του προϊόντος, λόγω ταχύτητας πρόψυξης
  • Διατήρηση του βάρους και ενυδάτωση του προϊόντος
  • Ξέπλυμα του προϊόντος κατά τη διάρκεια της πρόψυξης
  • Ευελιξία ως προς την συσκευασία του προς ψύξη προϊόντος (bins, κλούβες κλπ)
  • Ταχεία ψύξη έως και 15 φορές γρηγορότερα σε σχέση με την αερόψυξη
  • Χαμηλό κόστος κτήσης και συντήρησης

 

Οι υδροψύκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή κρύου νερού για τις ανάγκες μηχανημάτων παραγωγής, συμπληρωματικά στην κύρια λειτουργία τους.