ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. – «ΤΥΡΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. – «ΤΥΡΑΣ»

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. έχει αναλάβει την κατασκευή δύο ψυκτικών θαλάμων, αυτοφερόμενων, όπου τα ράφια αποτελούν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου και της έδρασης του ψυκτικού εξοπλισμού. Οι ψυκτικοί θάλαμοι εδράζονται σε κοιτόστρωση οπλισμένου σκυροδέματος που θεμελιώνεται σε σύστημα βαθέων πασσάλων σκυροδέματος και σύστημα κεφαλοδοκών.
Η κατασκευή είναι αεροστεγής, ώστε να λειτουργεί σε περιβάλλον χαμηλού οξυγόνου, για να μην υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Το σύστημα λειτουργεί πλήρως αυτόματα με 4 γερανούς (cranes) και στα σημεία σύνδεσης με τους υπόλοιπους χώρους του εργοστασίου, προβλέπονται 8 αεροφραγμοί (air locks) για την διατήρηση της χαμηλής στάθμης οξυγόνου.

Διαστάσεις ψυκτικών θαλάμων: ~83.30m (M) x 45.50m (Π) x 30.00m (Υ)

Ψυκτική ισχύς: 1000kWR

Οι παραπάνω ψυκτικοί θάλαμοι, αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου έργου που αφορά κατασκευή χώρων διακίνησης και υποστήριξης των θαλάμων, επιφάνειας 12.000m² και εργασίες αναδιαμόρφωσης των χώρων παραγωγής, ώστε το εργοστάσιο να τροφοδοτείται και να διακινεί προϊόντα (έτοιμα και ημιέτοιμα) με μη επανδρωμένα παλετοφόρα τεχνολογίας λέιζερ (LGV’s), από τις αποθήκες υλικών συσκευασίας, μέχρι και την αυτόματη προετοιμασία φορτίων, έτοιμων για εισαγωγή σε φορτηγό ψυγείο.