ΚΡΙΚΡΙ Α.Ε.

ΚΡΙΚΡΙ Α.Ε.

Η «ΚΡΙΚΡΙ Α.Ε.» ανέθεσε στη ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. τις οικοδομικές εργασίες για την επέκταση του τμήματος της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και κατασκευή υποστηρικτικών δικτύων για τα μηχανήματα παραγωγής στο νέο τμήμα γιαούρτης εντός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της, στις Σέρρες

– Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2019

Παράλληλα γίνονται και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου.

– Οι εργασίες αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο του 2019