Αποθήκες - Logistics

1L.jpg 2L.jpg 3L.jpg 4L.jpg

 

Η κατασκευή μεγάλων αποθηκευτικών χώρων για την εξυπηρέτηση των αναγκών εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) βιομηχανικών ή εμπορικών εταιρειών για τα προϊόντα ή εμπορεύματα τους καθώς και για εταιρείες παροχής συναφών υπηρεσιών (3 PL’S) αποτελεί κλάδο όπου η FRIGO STAHL έχει αξιόλογη εμπειρία.

Οι τεχνικές και οργανωτικές δυνατότητες της FRIGO STAHL εξασφαλίζουν την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες, που περιλαμβάνουν τις αναγκαίες υποδομές, την κατασκευή των κτιρίων και των Η/Μ εγκαταστάσεων, την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων αποθήκευσης (ράφια) και διακίνησης (περονοφόρα), την κατασκευή και τον εξοπλισμό βοηθητικών και γραφειακών χώρων.

Η μακρόχρονη εμπειρία της FRIGO STAHL εγγυάται την εφαρμογή των σωστών τεχνικών λύσεων που αφορούν την σωστή διαχείριση των φορτίων που διακινούνται τόσο με φορτηγά αυτοκίνητα όλων των μεγεθών όσο και με σιδηρόδρομους.

Η εμπειρία της εταιρείας καλύπτει ακόμα και το σύνθετο αντικείμενο του σχεδιασμού και της κατασκευής σύνθετων διατάξεων σιδηροδρομικών γραμμών για κίνηση, στάθμευση και φορτοεκφόρτωση σιδηροδρομικών βαγονιών μεταφοράς παλετών, χύμα εμπορευμάτων και ολόκληρων containers.

Και όλα τα παραπάνω, με την πλήρη συνέπεια στις προδιαγραφές, την ποιότητα και την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και του χρονοδιαγράμματος που εγγυάται η FRIGO STAHL.