Κτίρια γραφειακών χώρων

2L.jpg 3L.jpg 1L.jpg 4L.jpg

 

Η FRIGO STAHL έχει κατασκευάσει μεγάλο αριθμό σύγχρονων συγκροτημάτων γραφειακών χώρων, είτε ως αυτόνομα κτίρια/έργα είτε ως μέρος μεγαλύτερων έργων που περιλαμβάνουν χώρους παραγωγής, αποθήκευσης κλπ.

Τα σύγχρονα κτίρια γραφειακών χώρων αποτελούν ιδιαίτερα σύνθετες κατασκευές γιατί πρέπει να συνδυαστούν αισθητική, λειτουργικότητα, ευχέρεια επέκτασης και διαρρύθμισης, χαμηλό κόστος λειτουργίας κλπ.

Περιλαμβάνουν ιδιαίτερα σύνθετες Η/Μ εγκαταστάσεις που σκοπό έχουν τον άριστο κλιματισμό/εξαερισμό με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, εκτεταμένα δίκτυα Η/Υ. λειτουργικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, σύγχρονες εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Όλα τα παραπάνω λειτουργούν και ελέγχονται ενιαία ελεγχόμενα από σύγχρονα συστήματα αυτοματισμού (PLC, BMS κλπ).

Για κάθε συνδυασμό υλικών που επιλέγει η αρχιτεκτονική μελέτη (μπετόν, χάλυβας, τούβλα, γυαλί, επενδύσεις αλουμινίου κλπ), η FRIGO STAHL κατόρθωσε την άριστη κατασκευή με ταυτόχρονα αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών και του χρονοδιαγράμματος που συμφωνήθηκε με τον πελάτη.