Βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων

1L.jpg 2L.jpg 3L.jpg 4L.jpg

 

Η κατασκευή ολοκληρωμένων βιομηχανιών τροφίμων αποτελεί ένα πολύπλοκο εγχείρημα, δεδομένου ότι πρέπει να συνδυάζει την εξασφάλιση ιδιαίτερα αυστηρών συνθηκών υγιεινής, την δυνατότητα εύκολης και γρήγορης συντήρησης, την ευχέρεια επέκτασης και, ταυτόχρονα, την λειτουργία εξαιρετικά σύνθετων Η/Μ εγκαταστάσεων που διατρέχουν κατά κανόνα ολόκληρο το κτίριο, υποστηρίζοντας τα επιμέρους τμήματα παραγωγής.

Η FRIGO STAHL διαθέτει ιδιαίτερα αξιόλογη τεχνογνωσία για τον σχεδιασμό και την κατασκευή τέτοιων έργων, καθώς έχει κατασκευάσει δεκάδες έργα που βρίσκονται σε πλήρως παραγωγική λειτουργία.

Οι βιομηχανίες που έχει κατασκευάσει η FRIGO STAHL αφορούν :  

  • την τυποποίηση και την επεξεργασία φρούτων και λαχανικών (διαλογή, συσκευασία, κατάψυξη,  ασηπτική  συσκευασία, χυμοποίηση, συσκευασία σε κουτί ή βάζο κλπ), 
  • την επεξεργασία ελιάς και την παραγωγής προϊόντων που έχουν ως βάση την ελιά, 
  • την παραγωγή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, γρήγορης εστίασης και σαλατών, 
  • την επεξεργασία κρέατος και αλιευμάτων 
  • και τέλος την επεξεργασία γάλακτος για την παραγωγή κάθε σχετικού προϊόντος (γάλα, γιαούρτι, τυριά, παγωτό κλπ).

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι όλα τα παραπάνω έργα έχουν υλοποιηθεί και παραδοθεί ‘’με το κλειδί’’, γεγονός που εξασφάλισε η τεχνογνωσία της FRIGO STAHL και η αρμονική συνεργασία των επιμέρους τμημάτων της που είναι στελεχωμένα με μηχανικούς και τεχνικούς όλων των ειδικοτήτων.

Για τις μηχανολογικές αλλά και τις κτιριακές, εγκαταστάσεις των βιομηχανιών τροφίμων παρέχεται πλήρης τεχνική υποστήριξη, αντίστοιχη με την παρεχόμενη στις ψυκτικές αποθήκες.