Βιομηχανικά κτίρια

1L.jpg 3L.jpg 2L.jpg 4L.jpg

 

Η FRIGO STAHL έχει κατασκευάσει σημαντικό αριθμό βιομηχανικών κτιρίων είτε για την στέγαση γραμμών παραγωγής είτε για συναφείς χρήσεις βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Η κατασκευή των κτιρίων αυτών, κατά κανόνα, απαιτεί πιστή τήρηση των απαιτήσεων και προδιαγραφών που θέτει η παραγωγική διαδικασία και ο σχεδιασμός των γραμμών παραγωγής και συγχρόνως πρέπει να εξασφαλίζει την υποστήριξη των Η/Μ δικτύων που εξυπηρετούν την παραγωγή.

Κρίσιμη είναι η άριστη ποιότητα κατασκευής για αντοχή στην βαριά βιομηχανική χρήση και η ευχέρεια προσαρμογών και επεκτάσεων.

Ανάλογα με την ειδική δραστηριότητα του χρήστη και το τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας που καλύπτουν, τα βιομηχανικά κτίρια έχουν πρόσθετα χαρακτηριστικά για εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής (βιομηχανίες τροφίμων), ευχέρειας για διακίνηση φορτίων (κτίρια logistics) κλπ.