Ειδικές Εφαρμογές

Θερμοθάλαμος Θερμοθάλαμος Θερμοθάλαμος

Οι κατασκευές αυτές εξυπηρετούν τις ειδικές συνθήκες που απαιτούν οι διάφορες διαδικασίες παραγωγής. Η εταιρία κατασκευάζει ειδικά διαμορφωμένους χώρους με συστήματα διανομής αέρα σε σταθερές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας. Λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι ανάγκες αερισμού και οι συνθήκες υγιεινής της κάθε εφαρμογής Στο πεδίο αυτό ανήκουν

  • Ωριμαντήρια
  • Ξηραντήρια
  • Θερμοθάλαμοι
  • Συστήματα διανομής αέρα με αεραγωγούς