Ελεγχόμενη ατμόσφαιρα

Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα

 

Για την μακρόχρονη διατήρηση των οπωροκηπευτικών στεγανοποιούνται με ειδικό υαλοΰφασμα οι ψυκτικοί θάλαμοι, εγκαθίσταται εξοπλισμός που διατηρεί την συγκέντρωση του οξυγόνου ή του αιθυλενίου σε πολύ χαμηλά επίπεδα, και με υψηλής ακριβείας μετρητές ρυθμίζουν τις συνθήκες μέσα στους στεγανούς θαλάμους.