Πρόψυξη

Πρόψυξη 1.jpg Πρόψυξη 2.jpg Πρόψυξη 3.jpg

Πρόψυξη ονομάζεται η ταχεία ψύξη των προϊόντων στη τελική θερμοκρασία αποθήκευσης.
Η πρόψυξη, ειδικά των φρούτων και λαχανικών αποτελεί μία από τις κύριες διαδικασίες στην αλυσίδα των τροφίμών καθώς και των κανόνων υγιεινής, συμβάλλοντας στη σωστή και μακρά αποθήκευση των προϊόντων. 

Η πρόψυξη διακρίνεται σε αεροψυξη και υδροψυξη. 

 •  Πρόψυξη με αέρα
  Για τη μέθοδο της πρόψυξης με ανακυκλοφορία αέρα η εταιρία ΦΡΙΓΚΟΣΤΑΛ Α.Ε. κατασκευάζει ειδικούς χώρους μεγάλης ψυκτικής ισχύος και υψηλής παροχής αέρα όπου τοποθετούνται ειδικά συστήματα διανομής του αέρα όπως κουρτίνες (tarps), διαφράγματα κλπ.

 • Υδρόψυξη
  Tα HYDROCOOLER είναι μία μέθοδος πρόψυξης, η οποία επιτυγχάνεται με καταιονισμό νερού στο προς ψύξη προϊόν. Διακρίνονται σε στατικά , όπου η φόρτωση γίνεται από το εμπρόσθιο μέρος και σε δυναμικά των οποίων η φόρτωση επιτυγχάνεται με κίνηση αλυσσοταινίας

  Τα  πλεονεκτήματα της υδρόψυξης  είναι:
  • Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του προϊόντος
  • Διατήρηση του βάρους και ενυδάτωση του προϊόντος
  • Ξέπλυμα του προϊόντος κατά τη διάρκεια της πρόψυξης
  • Ελαστικότητα ως προς την συσκευασία του προς ψύξη προϊόντος (bins, κλούβες κλπ)
  • Ταχεία ψύξη εώς και 15 φορές γρηγορότερα σε σχέση με την αερόψυξη
  • Χαμηλό κόστος κτήσης και συντήρησης

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή κρύου νερού για τις ανάγκες μηχανημάτων παραγωγής