Εταιρεία

1L.jpg 2L.jpg 3L.jpg 4L.jpg 5L.jpg

 

Η FRIGO STAHL, τεχνική εταιρία κατασκευής εγκαταστάσεων βιομηχανικής ψύξης και βιομηχανικών κτιρίων, με εξειδίκευση στην παράδοση ολοκληρωμένων συγκροτημάτων «με το κλειδί» και ειδικότερα:

  • μεγάλων βιομηχανικών ψυκτικών αποθηκών για την συντήρηση ευπαθών προϊόντων με πλήρη συστήματα Logistics
  • ανέγερσης μεταλλικών αλλά και συμβατικών κτιρίων 
  • κατασκευής εγκαταστάσεων ταχείας ωρίμανσης, τούνελ κατάψυξης I.Q.F., παροχής ψύξης σε γραμμές παραγωγής κ.α.
  • κατασκευής εγκαταστάσεων βιομηχανικής ψύξης, όπως ψυκτικών θαλάμων συμβατικών αλλά και ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, βιομηχανικού κλιματισμού
  • κατασκευής ολοκληρωμένων συγκροτημάτων επεξεργασίας και συντήρησης οπωροκηπευτικών και γενικότερα εκτέλεσης συναφών τεχνικών έργων, όπως κατασκευής ανοξείδωτων δικτύων παροχής ατμού, νερού, εγκαταστάσεων πυρόσβεσης κ.α.

Μεταξύ των πελατών της εταιρίας περιλαμβάνονται σημαντικές επιχειρήσεις γαλακτοβιομηχανίας, βιομηχανίες παραγωγής και εμπορίας κατεψυγμένων τροφίμων, κέντρα logistics, επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη διακίνηση (στο εσωτερικό και στο εξωτερικό) ευπαθών προϊόντων, νωπών και κατεψυγμένων οπωροκηπευτικών κ.α.

Η FRIGO STAHL έχει στο ενεργητικό της σειρά επιτυχημένων έργων, τα οποία υλοποίησε βασιζόμενη στη συνέπεια, τον επαγγελματισμό και στη θεωρητική κατάρτιση των ανθρώπων της αλλά και στη συνεργασία της με εξειδικευμένους οίκους του εξωτερικού. Η εταιρία με την ολοκλήρωση των έργων προσφέρει στους πελάτες της τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των εγκαταστάσεων (service), διαθέτοντας μονάδες τεχνικών, μονίμου προσωπικού της εταιρίας με ανεξάρτητη υποδομή σε μέσα μεταφοράς και εργαλεία και πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τον εξοπλισμό στα έργα που υποστηρίζει.