Οικονομικά στοιχεία

1L.jpg 3L.jpg 2L.jpg 4L.jpg

 

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2016

Ισολογισμός 2017