Υποδομή

1L.jpg 2L.jpg 3L.jpg 4L.jpg

 

Η εταιρία για την εξυπηρέτηση των εργοταξίων της και την απρόσκοπτη τροφοδοσία τους με υλικά διαθέτει ιδιόκτητα μέσα 

 • Γερανοφόρο όχημα 29 τονομέτρων με ρυμούλκα 
 • Γερανοφόρο όχημα 12 τονομέτρων
 • Δυο ανοιχτά ημιφορτηγά 3 tn
 • Πέντε ανοιχτά αγροτικού τύπου οχήματα
 • Τέσσερα  κλειστά ημιφορτηγά πλήρως εξοπλισμένα με εργαλεία για την λειτουργία των συνεργείων των  ψυκτικών τεχνικών 
 • Πέντε μικρά αυτοκίνητα με πλήρη εργαλειοθήκη για την υποστήριξη του σέρβις των   sad πελατών
 • Επτά πετρελαιοκίνητα περονοφόρα και ένα ηλεκτροκίνητο
 • Εννέα ηλεκτροκίνητες εργοεξέδρες από 7,5 έως 12 μ. ύψος
 • Μια «αράχνη» μέγιστου ύψους 18 μέτρων 
 • Ένα χωματουργικό μηχάνημα  
 • Εξοπλισμό για τον καθαρισμό των εργοστασίων πριν την παράδοση προς χρήση

Επίσης για την back office υποστήριξη των έργων η εταιρία διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα τμήματα σχεδιασμού και  λογιστηρίου με ειδικό λογισμικό και εξοπλισμό εκτυπώσεων.