ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης ψυκτικών θαλάμων κατάψυξης της εταιρίας ΓΑΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε στις Σέρρες.

  • Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την κατασκευή νέων ψυκτικων εγκαταστάσεων για τη συντήρηση οπωροκηπευτικών της εταιρίας ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.
      • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2015.