ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

  •  Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή διώροφου καταστήματος λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών της εταιρίας "ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.", στην Κατερίνη, επιφανείας ~ 1.500m² . 

    Περιλαμβάνονται οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου.
      • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2016