ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

 • Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την ολική ανακαίνιση των γραφειακών χώρων αλλά και της αποθήκης σε υφιστάμενο κατάστημα της μεταφορικής εταρίας "ΡΗΤΟΣ Θ." στη Χαλάστρα, Θεσσαλονίκης.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2017.

 • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αντικατάστασεις φωτιστικών σωμάτων με νέα τύπου LED για εξοικονόμιση ενέργειας στο εργοστάσιο αλλά και στο κέντρο διανομής της επιχείρησης "ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.".
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2017.

 • Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την επέκταση του κέντρου διανομής της "ΚΡΙΚΡΙ Α.Ε." Ασπρόπυργο Αττικής, με την προσθήκη ψυκτικού θαλάμου παγωτού.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2017.

 • Η εταιρεία "ΜΠΕΛΑΣ Α.Ε." ανέθεσε στην εταιρεία μας το έργο επέκτασης της ψυκτικής εγκαταστάσης με την προσθήκη παγολεκάνης.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2017.