ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

  • Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και παραδόθηκαν στην LIDL ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ  οι επεκτάσεις με τη δημιουργία νέων χώρων  ζεστού ψωμιού (bake-off) με παράλληλο εκσυγχρονισμό των δυο καταστημάτων LIDL στο Αγρίνιο.