ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

  • Παράδοση για δοκιμαστική λειτουργία του κτιρίου παραγωγής γιαουρτιού, στη βιομηχανία ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ στις Σέρρες