ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

  • Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε το έργο ενοποίησης υφισταμένων ψυκτικών θαλάμων εισόδου-εξόδου συντήρησης και επέκτασης υφισταμένου θαλάμου νωπού κρέατος στο συγκρότημα αποθηκών της LIDL στα Καλύβια Αττικής για λογαριασμό της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
      • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2015

  • Η ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ Α. ΑΒΕΕ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. ανέθεσεστην ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. την κατασκευή κτιρίου για ψυκτικό θάλαμο και  κτιρίου ψυχροστασίου, συνολικής επιφάνειας 400m2, την κατασκευή κτιρίου παραλαβής, συνολικής επιφάνειας 300m2 καθώς και την πλήρη εγκατάσταση για συγκρότημα παραγωγής και διακίνησης πάγου συνολικού όγκου 2.280mστη Ν.Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.
      • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2015