ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

  • Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε, για λογαριασμό της εταιρίας "ΝΟΒΑ ΕΛΛΑΣ", την προσθήκη κατ΄ επέκταση βιομηχανικών κτιρίων σε υφιστάμενο βιομηχανικό κτίριο, συνολικής επιφάνειας 20.401m2, την τροποποίηση εσωτερικών διαρρυθμίσεων και όψεων, καθώς και την κατασκευή περίφραξης από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ιδιόκτητο γήπεδο στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσσαλονίκης.

  • Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε το έργο για την κατασκευή βάσης δεξαμενών σιλό, όγκου 90m3 και κατασκευή μικρού οικίσκου, επιφάνειας 100m2, πλησίον των δεξαμενών στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης "ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε." στην Ελασσόνα.