ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

  • Ξεκίνησαν οι εργασίες ανέγερσης ισογείου καταστήματος ιδιοκτησίας "ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε." στα Γρεβενά.
      • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2018.