ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

 • Η ΦΡΙΓΚΟΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την κατασκευή διώροφου καταστήματος λιανικού εμπορίου, επιφάνειας 1.245m², με υπόγειο parking και υπόγεια αποθήκη για λογαριασμό της ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. στον Λιμένα Θάσου.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2016.

 • Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την κατασκευή συστημάτων παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας στις αποθήκες της εταιρείας  KUEHNE + NAGEL Α.Ε. στη ΒΙΠΕ Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015.

 • Η εταιρία ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε έχει αναθέσει στην ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. την επέκταση των εγκαταστάσεων του τυροκομείου και του συσκευαστηρίου τυριών, επιφάνειας 1.805m2, καθώς και την προσθήκη καθ' ύψος χώρου γραφείων 1.165m2.

  Το έργο περιλαμβάνει πλήρη κατασκευή μεταλλικού κτιρίου, επενδυμένο με πάνελς και διαμόρφωση του σε ψυκτικούς θαλάμους και χώρο παραγωγής, όπως επίσης και εγκατάσταση του απαραίτητου ψυκτικού εξοπλισμού, πυρόσβεση και λοιπές Η/Μ εργασίες.

 • Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ A.E. ανέλαβε την κατασκευή εγκατάστασης πυρανίχνευσης στο εργοστάσιο τηε εταιρίας ΤΥΡΑΣ στα Τρίκαλα.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2015.