ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

 • Η "ARI FOODS Α.Ε." ανέθεσε στην ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. την κατασκευή βιομηχανικού κτιρίου επεξεργασίας τροφίμων στην περιοχή Λάκκωμα Χαλκιδικής.
   • Η πρώτη φάση της κατασκευής του κτιρίου ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2017.

 • Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση 2 συμπυκνωτών  σε υφιστάμενο δίκτυο άμμωνίας στις εγκαταστάσεις της "ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε." στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

 • Η "ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε." ανέθεσε στην ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. την κατασκευή νέων ψυκτικών θαλάμων στο εσωτερικό υφιστάμενου κτιρίου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του μήνα.

 • Η εταιρεία "ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ - ΕΛΛΗΙΝΚΗ ΖΥΜΗ" ανέθεσε στην εταιρεία μας την κατασκευή μιας νέας βιομηχανικής μονάδας για την παραγωγή προϊόντων ζύμης. Φάση 3η: Ενσωμάτωση παλιών ψυκτικών χώρων στο νέο δίκτυο ψύξης, αμμωνίας.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2017.