ΜΑΙΟΣ 2014

  • Με εντατικούς ρυθμούς υλοποιείται το έργο κατασκευής νέων κτιρίων στη Βιομηχανία ΓάλακτοςΚΡΙ-ΚΡΙ

    Οι νέοι χώροι παραγωγής και αποθήκευσης έχουν συνολική επιφάνεια ~9.500 m2. Η ΦΡΙΓΚΟΣΤΑΛ ΑΕ έχει αναλάβει εκτός από τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.