ΜΑΙΟΣ 2015

  • Η εταιρία ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. ανέθεσε στην ΦΡΙΓΚΟΣΤΑΛ Α.Ε. την κατασκευή νέων ψυκτικών εγκαταστάσεων συνολικής επιφάνειας 2.175m2 και ψυκτικής ισχύος 2.000kWR, για την συντήρηση οπωροκηπευτικων στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της επιχείρησης στη Βέροια

    Το έργο περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες κτιρίου, κατασκευή νέας ψυκτικής εγκατάστασης αμμωνίας στο υπό κατασκευή κτίριο, κατασκευή νέας ψυκτικής εγκατάστασης αμμωνίας στο υφιστάμενο κτίριο (σε αντικατάσταση υφιστάμενης εγκατάστασης φρέον) καθώς και κατασκευή νέας εγκατάστασης ελεγχόμενης ατμόσφαιρας και στεγανοποίηση των ψυκτικών θαλάμων. Επίσης περιλαμβάνει εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης, εγκατάσταση υποσταθμού 800kVA και τέλος εγκατάσταση αντλίας θερμότητας για τα υφιστάμενα γραφεία.

  • Η "FABRICA DE LAPTE BRASOV S.A." ανέθεσε στην ΦΡΙΓΚΟΣΤΑΛ Α.Ε την κατασκευή κτιρίου αποθήκης υλικών συσκευασίας & αντλιοστασίου πυρόσβεσης με δεξαμενές, επιφάνειας ~5.400m2, στο Μπρασόβ Ρουμανίας.