ΜΑΪΟΣ 2016

 • Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε τη μετατροπή ψυκτικής εγκατάστασης θαλάμων ψύξης τυροκομικών σε εγκατάσταση ενιαίου διαχωριστή αμμωνίας, ισχύος 500kWR, για λογαριασμό της "ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε."
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016

 • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης συμπιεστή αμμωνίας και επέκταση συστήματος SCADA για το ψυχροστάσιο αμμωνίας στις εγκαταστάσεις της "UNILEVER- KNORR ΑΒΕΕ" στον Πειραιά.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2016

 • Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε τη διαμόρφωση χώρων γραφείων, με συνολική επιφάνεια 350m², σε υφιστάμενο κτίριο της "ΤΥΡΑΣ Α.Ε." στα Τρίκαλα.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2016