ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

  • Ολοκληρώθηκε επιτυχώς και παραδόθηκε στην LIDL ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ  η επεκτάση με τη δημιουργία νέου χώρου  ζεστού ψωμιού (bake-off) με παράλληλο εκσυγχρονισμό στο κατάστημα LIDL στην Ξάνθη.