ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

  • Η "ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε." ανέθεσε την διαμόρφωση χώρου παραγωγής και την επίβλεψη του έργου αυτού στην ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ ΑΕ.