ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

 • Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την εγκατάσταση  δυο αερόψυκτων συμπυκνωτών, συνολικής ισχύος 300kWR, στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης "ΒΟΡΑΣ"  ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ στην Έδεσσα.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2016

 •  Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής υποδομής για την τοποθέτηση τριών (3) δεξαμενών καυσίμου & στεγάστρου για τις αντλίες στον περιβάλλοντα χώρο στις εγκαταστάσεις της "ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Κ.Ι. ΑΒΕ" στη Λάρισα
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2016

 • Ξεκίνησε η Β' φάση των εργασιών στις εγκαταστάσεις της "ΡΟΥΣΣΑΣ  Α.Ε." για τον εκσυγχρονισμό & συμπλήρωση εξοπλισμού υπάρχοντος τυροκομείου & συσκευαστηρίου τυριών με κτιριακή & ψυκτική επέκταση, καθώς και προσθήκη κατ΄ επέκταση & καθ’ ύψος γραφείων (επιφάνειας 740m2), ψυγείων συντήρησης (επιφάνειας 575mκαι ψυχόμενου όγκου 5.140m3), χώρων  παράγωγης (επιφάνειας 985mκαι ψυχόμενου όγκου 4.710m3) και αλλαγή χρήσης αποθήκης  σε χώρο Η/Μ εγκαταστάσεων δύο νέων κτιρίων.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2016

 • Η "ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε." ανέθεσε στην ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. τις εργασίες διαμόρφωσης νέου τμήματος συντήρησης αλλά και παραγωγής παραδοσιακού γιαουρτιού, συνολικής επιφάνειας 510m2 και όγκου ψυχόμενων χώρων 2.040m3 στους Κάτω Απόστολους στο Κιλκίς.

  Το έργο περιλαμβάνει οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές και ψυκτικές εργασίες, καθώς και εγκατάσταση στατικών τούνελ πρόψυξης προϊόντος συνολικής ισχύος 300kWR.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2016