ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

  • Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την κατασκευή νέου κτιρίου ψυκτικών θαλάμων στις εγκαταστάσεις της "ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ" ("ΒΟΡΑΣ") στο Ριζάρι Έδεσσας, με ψυκτική εγκατάσταση κατάψυξης που θα λειτουργεί με ψυκτικό μέσο CO2.

  • Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου ψυκτικού εξοπλισμού σε νέο κτίριο ψυκτικών χώρων της "ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ" ("SELECT") στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης.

  • Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου ψυκτικού εξοπλισμού σε νέο κτίριο ψυκτικών χώρων της "ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε." στο Μαυροβούνι Πέλλας.