ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

  • Η εταιρία "ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε." ανέθεσε την επέκταση βιομηχανικού κτιρίου επιφάνειας ~480m2 καθώς και την εγκατάσταση εξαερισμού, αεροκουρτίνων και την προσθήκη 3 αεροψυκτήρων.

  • Η "ΑΦΟΙ ΑΣΤΕΡΙΟΥ Ο.Ε." ανέθεσε στη ΦΡΙΓΚΟΣΤΑΛ την ανέγερση της νέας πρότυπης μονάδας κοπης-τυποποίησης-διακίνησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων στο Καλοχώρι Θεσ/νίκης,  επιφάνειας 1200m2