ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

 • Η ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ ανέθεσε στην εταιρία μας την κατασκευή νέου data room στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της στις Σέρρες.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2015

 


 • Η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε ανέθεσε στην εταιρία μας την εγκατάσταση κλιματισμού και εξαερισμού σε χώρο συσκευασίας στις εγκαταστάσεις της στον Αμμότοπο Άρτας.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2015

 


 • Ξεκίνησαν οι εργασίες επέκτασης ψυκτικής εγκατάστασης υποπροϊόντων σφαγής (για μονά και διπλά contherm), ισχύος 120kWR, για τη ΜΑ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2016

 • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή μεταλλικού κτιρίου, επιφάνειας 5.450m2, για την TYRBUL S.A., στη Βουλγαρία.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2016