ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

 • Η "ΚΡΙΚΡΙ Α.Ε." ανέθεσε στην ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. την επέκταση των κυκλωμάτων ψυχρού νερού και την ανακαίνιση τμήματος του εργοστασίου παγωτών στις Σέρρες.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2017.

 • Σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής νέου συστήματος παραγωγής παγωμένου νερού και λοιπών βοηθητικών δικτύων για το νέο τμήμα παραγωγής του εργοστασίου "FABRICA DE LAPTE BRASOV S.A." στο Brasov της Ρουμανίας.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017.

 • Ξεκίνησαν οι εργασίες επέκτασης του εργοστασίου ΟΛΥΜΠΟΣ της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε" στη Λάρισα. 
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2017.

 • Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την ανακατασκευή νέου καταστήματος Σούπερ Μάρκετ "ΜΑΣΟΥΤΗΣ" στην Καρδίτσα.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2016.