ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

  • Ολοκληρώθηκε επιτυχώς και παραδόθηκε στην "Δ. ΣΑΝΤΖΗΛΙΩΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε." το νέο κέντρο αποθήκευσης τυριών, συνολικής επιφάνειας 1.450m2. 

 

  • Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της "ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε." για την γραμμή γιαουρτιού παραδόθηκαν και λειτουργούν πλήρως.

    Η ΦΡΙΓΚΟΣΤΑΛ ολοκλήρωσε τις εργασίες (οικοδομικές & Η/Μ) σε 8 μήνες, τηρώντας το σύντομο σε διάρκεια χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, σεβόμενη τις προτεραιότητες του εργοδότη για ταχύτατη υλοποίηση και με τη βέλτιστη ποιότητα.

  • Η "ΑΦΟΙ ΑΣΤΕΡΙΟΥ Ο.Ε." ανέθεσε στη ΦΡΙΓΚΟΣΤΑΛ την ανέγερση της νέας πρότυπης μονάδας κοπης-τυποποίησης-διακίνησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων στο Καλοχώρι Θεσ/νίκης,  επιφάνειας 1200m2