ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

 • Κατασκευή ψυκτικής εγκατάστασης με δυο ψυκτικούς θαλάμους της εταιρίας AGRIFREDA ABEE στη ΒΙ.ΠΕ. Δροσιάς στην Έδεσσα.

 


 • Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΙΔΗ Α.Ε. ανέθεσε στην ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. την κατασκευή επέκτασης κτιρίου ψυγείων, επεξεργασίας και φορτώσεων, συνολικής επιφάνειας 1.740m2 και με όγκο ψυχόμενων χώρων 14.800m3, στην περιοχή της Σκύδρας.  

  Το έργο περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες κτιρίου, προμήθεια και εγκατάσταση συμπιεστή και αντλίας αμμωνίας, προμήθεια και εγκατάσταση αεροψυκτήρων όπως και την πλήρη ψυκτική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2016.

 


 • Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την κατασκευή νέου καταστήματος Super - market της εταιρίας ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ σε υφιστάμενο κτίριο στη θέση "Μορφή" Ελαιώνα, στην Πρέβεζα, αποτελούμενο από ισόγειο συνολικής επιφανείας ~ 1.500 m² .
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2015

 

 


 • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες που αφορούν στην κατασκευή ψυκτικής εγκατάστασης και εγκατάστασης κλιματισμού, συνολικής ισχύος 1.200kWR, στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε. στον Αλμυρό Μαγνησίας. 

  Το έργο περιλαμβάνει προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού σε ψυκτικούς θαλάμους, προμήθεια και εγκατάσταση ψύκτη επιστροφών ανοιχτού τύπου δυναμικότητας 350kWR, σύστημα ανάκτησης θερμότητας από υφιστάμενο συγκρότημα φρέον, σύστημα ανάκτησης θερμότητας στο νέο ψυχροστάσιο από τους ατμούς αμμωνίας, τον κλιματισμό και εξαερισμό του χώρου συσκευασίας, την κατασκευή όλων των απαραίτητων δικτύων (ψυκτικών, ηλεκτρικών, υδραυλικών) για τη λειτουργία και τον έλεγχο της εγκατάστασης ψύξης-κλιματισμού-εξαερισμού και τέλος τη ρύθμιση και θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2016.