ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

 • Η "ΤΥΡΑΣ Α.Ε." του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανέθεσε στην ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. τις οικοδομικές εργασίες για επέκταση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων καθώς και την προσθήκη ψύκτη επιστροφών αμμωνίας, για υποβιβασμό της θερμοκρασίας στο δίκτυο παγωμένων νερών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Τρίκαλα.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2017.

 • Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την κατασκευή ενός ψυκτικού θαλάμου για ακτινίδια στις εγαταστάσεις της "ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Κ.Ι. ΑΒΕ" στη Θεσσαλία.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του μήνα.

 • Συνεχίζονται οι εργασίες για λογαριασμό της "ARI FOODS Α.Ε." στην περιοχή Λάκκωμα Χαλκιδικής, όπου στη Β φάση αυτών γίνονται εργασίες κατασκευής μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2018.

 • Ξεκίνησαν οι εργασίες τοποθέτησης πάνελ σε ψυκτικούς χώρους αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην Κύπρο.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2018.

 • Ανατέθηκε στην ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. η τοποθέτηση πάνελ και η κατασκευή ψυκτικής εγκατάστασης αμμωνίας για μεγάλες ψυκτικές αποθήκες στην Κύπρο.
   • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2018.