ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

  • Η εταιρία Headlinks General Trading LLC, ανέθεσε στην εταιρία μας την κατασκευή εγκατάστασης τυποποίησης για πατάτες και κρεμμύδια στην Ανατολική Αφρική.
      • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2017

  • Eγκατάσταση ψύκτη επιστροφών παγωμένων κλειστού τύπου ισχύος 1.000 KWR στο εργοστάσιο της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ στη Λάρισα.

  • Η HAUSER GmbH ανέθεσε στη ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. την κατασκευή ψυκτικής εγκατάστασης συνολικής ισχύος 1.500kWR (κλιματισμός, ψύξη και κατάψυξη) στο συγκρότημα αποθηκών της LIDL στα Καλύβια Αττική
      • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2015