ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

  • Η εταιρεία "ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ - ΕΛΛΗΙΝΚΗ ΖΥΜΗ" ανέθεσε στην εταιρεία μας την κατασκευή μιας νέας βιομηχανικής μονάδας για την παραγωγή προϊόντων ζύμης. Φάση 1η: Οικοδομικές εργασίες.