Νέα

ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ανέθεσε στη ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. την κατασκευή νέας ψυκτικής εγκατάστασης και εγκατάστασης κλιματισμού εντός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της, στη Φιλιππιάδα, στην Άρτα.  Το έργο περιλαμβάνει πλήρη ψυκτική και ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση με παράδοση σε λειτουργία και πλήρη τεχνική υποστήριξη για την περίοδο της εγγύησης.

περισσότερα +
ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.

Η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε. ανέθεσε στη ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές και ψυκτικές εργασίες εντός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της, στους Κάτω Απόστολους στο Κιλκίς, οι οποίες αφορούν στις παρακάτω αναβαθμίσεις και προσθήκες: αντικατάσταση δικτύου φυσικού νερού, ανακατανομή ηλεκτρικών παροχών σε 8 υποπίνακες, οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης χώρου, αποξήλωση προθαλάμου ψυκτικού θαλάμου γιαούρτης και τέλος προσθήκη παγολεκάνης και συμπιεστή.

περισσότερα +
ΚΡΙΚΡΙ Α.Ε.

Η "ΚΡΙΚΡΙ Α.Ε." ανέθεσε στη ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. τις οικοδομικές εργασίες για την επέκταση του τμήματος της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, κατασκευή υποστηρικτικών δικτύων όπως και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

περισσότερα +
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την κατασκευή της κυκλοφοριακής σύνδεσης του καταστήματος"ΕΝΑ" της εταιρίας ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., επί του 7oυ χλμ Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης, στις Σέρρες.

περισσότερα +
ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε.

Η εταιρεία ανακοινώνει πως οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2018 έχουν δημοσιευτεί και είναι διαθέσιμες προς ανάγνωση. Πατήστε εδώ για προβολή.

περισσότερα +
ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε.

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε για λογαριασμό εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατεψυγμένων προϊόντων και προϊόντων ζύμης, την επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της με την προσθήκη νέου ψυκτικού θαλάμου, γραφείων Logistics & διαδρόμου κίνησης, επέκταση υφιστάμενου διαδρόμου κίνησης θαλάμου και διαμόρφωση νέας εισόδου, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου.

περισσότερα +
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την ολική ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων σε υφιστάμενο και εν λειτουργία κατάστημα 1.510 τ.μ. της "ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ" στη Δράμα. Το έργο περιλαμβάνει και εργασίες στον περιβάλλων χώρο επιφάνειας 6.000 τ.μ.

περισσότερα +
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την ολική ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων σε υφιστάμενο και εν λειτουργία κατάστημα 1.295 τ.μ. της "ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ" στις Σέρρες. Το έργο περιλαμβάνει και εργασίες στον περιβάλλων χώρο επιφάνειας 3.380 τ.μ.

περισσότερα +
FRIESLAND CAMPINA HELLAS ΑΕ

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την κατασκευή επέκτασης υφιστάμενου βιομηχανικού κτηρίου επιφανείας ~724,21 τ.μ. που θα περιλαμβάνει χώρους παραγωγής της μονάδας, στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών.

περισσότερα +
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. – «ΟΛΥΜΠΟΣ»

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ ΑΕ έχει αναλάβει την κατασκευή νέας ψυκτικής εγκατάστασης παγωμένου νερού στο εργοστάσιο της εταιρείας, στη  Λάρισα. Το έργο περιλαμβάνει εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για το νέο κύκλωμα παγωμένου νερού, την αντικατάσταση δύο παγολεκάνων με νέες, την κατασκευή όλων των απαραίτητων δικτύων (ψυκτικών, υδραυλικών, ηλεκτρικών) και, τέλος, τη ρύθμιση και θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης. 

περισσότερα +
POULIS S.A.

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την προμήθεια και εν συνεχεία την αντικατάσταση ενός εξατμιστικού συμπυκνωτή στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της ΠΟΥΛΗΣ Α.Ε. στην περιοχή της Αγιάς.

περισσότερα +
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. – «ΤΥΡΑΣ»

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. έχει αναλάβει την κατασκευή δύο ψυκτικών θαλάμων, αυτοφερόμενων, όπου τα ράφια αποτελούν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου και της έδρασης του ψυκτικού εξοπλισμού....more

περισσότερα +