Νέα

ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε.

Η εταιρεία ανακοινώνει ότι σε επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα προχωρήσει σε μείωση κεφαλαίου, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

περισσότερα +
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. – «ΤΥΡΑΣ»

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. έχει αναλάβει την κατασκευή δύο ψυκτικών θαλάμων, αυτοφερόμενων, όπου τα ράφια αποτελούν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου και της έδρασης του ψυκτικού εξοπλισμού....more

περισσότερα +
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. – «ΟΛΥΜΠΟΣ»

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται πλέον η επέκταση της γαλακτοβιομηχανίας "ΟΛΥΜΠΟΣ". Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ ΑΕ είχε αναλάβει την επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της εταιρείας

περισσότερα +
ISOMAT A.B.E.E.

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την κατασκευή προσθήκης βιομηχανικού κτιρίου με διώροφο τμήμα γραφείων στο εργοστάσιο της "ISOMAT A.B.E.E." στον Αγ. Αθανάσιο Θεσσαλονίκης.

περισσότερα +
ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. – «SELECT»

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου ψυκτικού εξοπλισμού σε νέο κτίριο ψυκτικών χώρων της ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. - "SELECT" στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης.

περισσότερα +
ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου ψυκτικού εξοπλισμού σε νέο κτίριο ψυκτικών χώρων της "ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε." στο Μαυροβούνι Πέλλας.

περισσότερα +
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.Κ.Ε. – «ΒΟΡΑΣ»

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την κατασκευή νέου κτιρίου ψυκτικών θαλάμων στις εγκαταστάσεις της ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ - "ΒΟΡΑΣ" στο Ριζάρι Έδεσσας, με ψυκτική εγκατάσταση κατάψυξης που θα λειτουργεί με ψυκτικό μέσο CO2.

περισσότερα +
ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε.

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. στέλνει σε όλους του συνεργάτες - προμηθευτές - πελάτες της, θερμές ευχές για μια δημιουργική και γεμάτη υγεία νέα χρονιά! Φέτος αντί αγοράς ευχετήριων καρτών και επιχειρηματικών δώρων η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. στηρίζει τη δράση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

περισσότερα +
ΚΡΙΚΡΙ Α.Ε.

Η "ΚΡΙΚΡΙ Α.Ε." ανέθεσε στη ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. την επέκταση των ψυκτικών χώρων και του ψυχροστασίου στις εγκαταστάσεις της, στις Σέρρες.

περισσότερα +
ΤΥΡΑΣ Α.Ε.

Η "ΤΥΡΑΣ Α.Ε." του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανέθεσε στην ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. τις οικοδομικές εργασίες για επέκταση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων καθώς και την προσθήκη ψύκτη επιστροφών αμμωνίας, για υποβιβασμό της θερμοκρασίας στο δίκτυο παγωμένων νερών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Τρίκαλα.

περισσότερα +
Ι.Κ. ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Α.Β.Ε.

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την κατασκευή ενός ψυκτικού θαλάμου για ακτινίδια στις εγκαταστάσεις της "Ι.Κ. ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Α.Β.Ε." στη Θεσσαλία.

περισσότερα +
ARI Α.Ε.

Συνεχίζονται οι εργασίες για λογαριασμό της "ARI FOODS Α.Ε." στην περιοχή Λάκκωμα Χαλκιδικής, όπου στη Β φάση αυτών γίνονται εργασίες κατασκευής μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων.

περισσότερα +