Νέα

ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε.

Η εταιρεία ανακοινώνει πως οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2018 έχουν δημοσιευτεί και είναι διαθέσιμες προς ανάγνωση. Πατήστε εδώ για προβολή.

περισσότερα +
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την ολική ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων σε υφιστάμενο και εν λειτουργία κατάστημα 1.510 τ.μ. της "ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ" στη Δράμα. Το έργο περιλαμβάνει και εργασίες στον περιβάλλων χώρο επιφάνειας 6.000 τ.μ.

περισσότερα +
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την ολική ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων σε υφιστάμενο και εν λειτουργία κατάστημα 1.295 τ.μ. της "ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ" στις Σέρρες. Το έργο περιλαμβάνει και εργασίες στον περιβάλλων χώρο επιφάνειας 3.380 τ.μ.

περισσότερα +
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. – «ΟΛΥΜΠΟΣ»

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ ΑΕ έχει αναλάβει την κατασκευή νέας ψυκτικής εγκατάστασης παγωμένου νερού στο εργοστάσιο της εταιρείας, στη  Λάρισα. Το έργο περιλαμβάνει εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για το νέο κύκλωμα παγωμένου νερού, την αντικατάσταση δύο παγολεκάνων με νέες, την κατασκευή όλων των απαραίτητων δικτύων (ψυκτικών, υδραυλικών, ηλεκτρικών) και, τέλος, τη ρύθμιση και θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης. 

περισσότερα +
POULIS S.A.

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την προμήθεια και εν συνεχεία την αντικατάσταση ενός εξατμιστικού συμπυκνωτή στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της ΠΟΥΛΗΣ Α.Ε. στην περιοχή της Αγιάς.

περισσότερα +
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. – «ΤΥΡΑΣ»

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. έχει αναλάβει την κατασκευή δύο ψυκτικών θαλάμων, αυτοφερόμενων, όπου τα ράφια αποτελούν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου και της έδρασης του ψυκτικού εξοπλισμού....more

περισσότερα +
ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.

Η "ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε." ανέθεσε στην ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. την κατασκευή ενός νέου κτιρίου ψυκτικών θαλάμων και γραφείων στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Το έργο περιλαμβάνει διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, οικοδομικές εργασίες, ανέγερση μεταλλικού σκελετού, τοποθέτηση panels, πλήρεις ψυκτικές, υδραυλικές και εν γένει ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

περισσότερα +
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την κατασκευή νέου καταστήματος "ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ", συνολικής επιφάνειας 2.650m², στο Ρετζίκι, Θεσσαλονίκης.  Το έργο περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, υπόγειο πάρκινγκ και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

περισσότερα +
POULIS S.A.

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την κατασκευή ενός νέου κτιρίου με πατάρι, στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της ΠΟΥΛΗΣ Α.Ε. στην περιοχή της Αγιάς, όπως επίσης και τις εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου.

περισσότερα +
ΒΑΚΡΕΛ Α.Ε. – «ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε τις εργασίες στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της ΒΑΚΡΕΛ Α.Ε. στην Ελασσόνα, για την επέκταση των χώρων τεμαχισμού, των ψυκτικών θαλάμων, του χώρου φορτώσεων, του κτιρίου διακίνησης νωπών σφαγείων, τη διαμόρφωση του υφιστάμενου κτιρίου για την προσαρμογή της κτιριακής επέκτασης καθώς και την ψυκτική εγκατάσταση. Το έργο περιελάμβανε οικοδομικές εργασίες, ανέγερση μεταλλικού σκελετού, τοποθέτηση panels, πλήρεις ψυκτικές, υδραυλικές και εν γένει ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

περισσότερα +
ΚΑΣΙΔΗΣ Α.Ε.

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της ΚΑΣΙΔΗΣ Α.Ε. στον Τύρναβο, με την πλήρη κατασκευή νέου κτιρίου επεξεργασίας κρεάτων για παράδοση “με το κλειδί στο χέρι”. Το έργο περιελάμβανε οικοδομικές εργασίες, ανέγερση μεταλλικού σκελετού, τοποθέτηση panels, πλήρεις ψυκτικές, υδραυλικές και εν γένει ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Για την ψυκτική εγκατάσταση επιλέχθηκαν συστήματα που χρησιμοποιούν CO2 ως ψυκτικό μέσο.

περισσότερα +
POULIS S.A.

Η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ανέλαβε την κατασκευή περίφραξης, τη διαμόρφωση του χώρου απόθεσης παλλετοκιβωτίων και την εν συνεχεία κάλυψή της με ασφαλτοτάπητα και, τέλος, την κατασκευή εγκατάστασης παροχέτευσης ομβρίων υδάτων στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της ΠΟΥΛΗΣ Α.Ε. στον Τύρναβο.

περισσότερα +