Ειδικές εγκαταστάσεις

Ειδικές Εφαρμογές

 

Οι κατασκευές αυτές εξυπηρετούν
τις ειδικές συνθήκες που απαιτούν
οι διάφορες διαδικασίες παραγωγής.

Πρόψυξη

 

Η πρόψυξη αποτελεί μία από τις κύριες διαδικασίες στην αλυσίδα των τροφίμων καθώς και των κανόνων υγιεινής, συμβάλλοντας στη σωστή και μακρά αποθήκευση των προϊόντων.

Ελεγχόμενη ατμόσφαιρα

 

Οι εγκαταστάσεις ελεγχόμενης ατμόσφαιρας έχουν ως σκοπό την τροποποίηση των συνθηκών περιβάλλοντος για την εξασφάλιση της άριστης ποιότητας των προϊόντων κατά τη μακροχρόνια συντήρησή τους.

 

Εγκαταστάσεις CO2

 

Στην αναζήτηση οικολογικών μέσων με υψηλό συντελεστή απόδοσης η επιλογή του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) είναι η ιδανική λύση για συστήματα μέσων και χαμηλών θερμοκρασιών.