Ειδικές καταστάσεις

Ειδικές συνθήκες

 

Έχουμε τα μέσα και την εμπειρία να
υλοποιούμε έργα σε εν λειτουργία μονάδες
παραγωγής, ψυκτικές αποθήκες, υπεραγορές.

Δάπεδα ψυκτικών θαλάμων

 

Πλήρης αποκατάσταση δαπέδων ψυκτικών θαλάμων όπως και παραγωγή ανοξείδωτων ειδικών τεμαχίων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής, όπου χρειαστεί.

Υφιστάμενα δίκτυα

 

Τροποποιήσεις και επεκτάσεις εν λειτουργία δικτύων με την ελάχιστη επιρροή στη συνολική λειτουργία της εγκατάστασης.

 

Ανακαινίσεις υπεραγορών

 

Πλήρεις ανακαινίσεις κτιρίων και χώρων στάθμευσης υπεραγορών προσαρμοσμένες στην καθημερινή λειτουργία τους ακόμα και σε περιόδους αιχμής.