Επιδιώκουμε πάντα να γινόμαστε καλύτεροι και να κάνουμε περισσότερα

Αποστολή μας στην FRIGO STAHL είναι, να παρέχουμε στους πελάτες μας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στις κατασκευές και τις μηχανολογικές λύσεις - αναλαμβάνοντας έργα από τον αρχικό σχεδιασμό ως την υλοποίηση , δημιουργώντας με αυτό το τρόπο αξία για τους πελάτες μας, τους εργαζομένους μας αλλά και την ελληνική οικονομία. Επενδύουμε στην ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων θέτοντας ψηλά τον πήχη της ποιότητας στα ολοκληρωμένα βιομηχανικά έργα, βάζοντας τους πελάτες μας, την ευημερία των εργαζομένων μας και τον απόλυτο σεβασμό μας για το περιβάλλον στο επίκεντρο κάθε ενέργειάς μας.

Είμαστε καινοτόμοι Σχεδιάζουμε. Χτίζουμε. Δημιουργούμε. Παραδίδουμε. Ηγούμαστε
Είμαστε η ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Αυτό σημαίνει κάτι περισσότερο.

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ
ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

Πατήστε για να ανακαλύψετε
  • ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
  • ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων μας απέναντι στους εργαζομένους μας και το περιβάλλον εργασίας τους, υιοθετούμε τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές του οργανισμού SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) στις καθημερινές δραστηριότητές μας. Υποβαλλόμαστε σε συστηματικές αξιολογήσεις σε θέματα εργατικής νομοθεσίας, υγιεινής και ασφάλειας, προστασίας περιβάλλοντος και επιχειρηματικής δεοντολογίας, ενώ τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων δημοσιεύονται σε τακτική βάση.