Ασφάλεια - Περιβάλλον

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ

Ο πυρήνας της δημιουργικής μας ενέργειας στη FRIGOSTAHL είναι οι εργαζόμενοι.
Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιβάλλον εργασίας εξασφαλίζοντας τις καλύτερες
δυνατές συνθήκες εργασίας. Η ασφάλεια και η υγεία του προσωπικού
μας είναι προτεραιότητα και για τον λόγο αυτό φροντίζουμε να παρέχουμε
σε όλους ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Στο εργοτάξιο λειτουργούμε
με κανόνες ασφάλειας και υγιεινής που συμμορφώνονται με τα πιο αυστηρά
διεθνή πρότυπα.

Όλο το προσωπικό μας καλύπτεται από ομαδικά προγράμματα
ιδιωτικής ασφάλισης και προληπτικής ιατρικής διάγνωσης.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Η ασφάλεια των πελατών μας και της περιουσίας τους είναι το ίδιο σημαντική
με τη δική μας. Όλες οι δραστηριότητες μας από την πιο μικρή συντήρηση
μέχρι τη μεγαλύτερη κατασκευή, καλύπτονται από ασφαλιστήρια συμβόλαια
που εξασφαλίζουν τόσο το δικό μας όσο και το προσωπικό του πελάτη μας
που συμμετέχει στο έργο. Ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν επίσης
τις εγκαταστάσεις, τα υφιστάμενα και τα νέα έργα των πελατών, τις
εργασίες συντήρησης που εκτελούμε (έκτακτες ή τακτικές) αλλά και τη
διακίνηση υλικών.

ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Στα πλαίσια των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει απέναντι στους εργαζομένους
και στο περιβάλλον εργασίας τους, αποφασίσαμε και τηρούμε σωστές επιχειρηματικές
πρακτικές σύμφωνα με τους κανόνες του οργανισμού SEDEX (Supplier Ethical Data
Exchange) που αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ηθική στις
επαγγελματικές δραστηριότητες και τις εμπορικές συναλλαγές. Δεχόμαστε
συστηματικές επιθεωρήσεις που κοινοποιούν τα αποτελέσματα σχετικά με τις
υπεύθυνες και ηθικές πρακτικές που εφαρμόζουμε στην FRIGOSTAHL και αφορούν
τους ακόλουθους τομείς:

  • Εργατική Νομοθεσία
  • Υγιεινή και Ασφάλεια
  • Περιβάλλον
  • Επιχειρηματική Ηθική

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί ευθύνη προς το περιβάλλον που ζούμε
και οδηγεί σε εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Τα περισσότερα έργα μας, αφορούν σε
εγκαταστάσεις με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, φιλικές προς το περιβάλλον.

Τα μεγάλα Ψυγεία-Αποθήκες είναι σημαντικοί καταναλωτές ενέργειας. Με την εμπειρία
και την εξειδίκευσή μας, είμαστε σε θέση να συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για την
επιλογή τεχνικών λύσεων που περιορίζουν την κατανάλωση ενέργειας και τους
ενθαρρύνουμε να τηρούν συστηματικό πρόγραμμα συντήρησης.
Αντίστοιχα ενθαρρύνουμε την τεχνολογική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και των
συστημάτων διαχείρισης με στόχο τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας και νερού.

Από την πλευρά μας, ακολουθούμε κατάλληλες, φιλικές προς το περιβάλλον
πρακτικές ανακύκλωσης στα εργοτάξια. Συνεργαζόμαστε με φορείς Ανακύκλωσης
και ανακυκλώνουμε κατάλληλα τα υλικά συσκευασίας και τα μπάζα που προκύπτουν
κατά την κατασκευή.