Οργάνωση FRIGOSTAHL

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Στην FRIGOSTAHL συνυπάρχουν Μελετητές και Μηχανικοί Έργου και για όλους εμάς, η ευθύνη απέναντι στον πελάτη είναι το ίδιο σημαντική. Αυτή είναι η φιλοσοφία διοίκησης της FRIGOSTAHL και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχουν διευθυντές. Με τη συγκεκριμένη διοικητική δομή εξασφαλίζουμε ότι η λύση σε ένα αίτημα του πελάτη μπορεί να προέλθει κάθε στιγμή, από κάθε εργαζόμενο, κάθε βαθμίδας και αυτό είναι που μετράει πάνω απ’ όλα για την εταιρεία.

Με οργάνωση χωρίς μεγάλες πυραμίδες και σύνθετες διακλαδώσεις, η FRIGOSTAHL παραμένει ευέλικτη και αποτελεσματική.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Το μεγαλύτερο εμπόδιο σε κάθε βιομηχανικό έργο είναι ο χρόνος. Στην FRIGOSTAHL έχουμε καταφέρει να κάνουμε σύμμαχό μας το χρόνο, μηδενίζοντας τα ιεραρχικά εμπόδια εγκρίσεων και αποφάσεων και κάνοντας οριζόντια τη διάχυση της πληροφορίας. Οι αρχιτέκτονες συνυπάρχουν με τους πολιτικούς μηχανικούς, τους μηχανολόγους και τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς, και όλοι μαζί συναντώνται καθημερινά με όσους βρίσκονται στο εργοτάξιο και αντιμετωπίζουν τα ζητήματα του έργου.

Οι άνθρωποί μας έχουν την αμέριστη εμπιστοσύνη της FRIGOSTAHL στις αποφάσεις που λαμβάνουν και η ευέλικτη οργανωτική δομή τους επιτρέπει να τις υλοποιούν άμεσα, με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση του χρόνου κατασκευής.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

Στοχεύοντας στην καθετοποίηση της λειτουργίας της η FRIGOSTAHL έχει δημιουργήσει δύο υποκαταστήματα, την INOXIA και την DOMICON. Η κάθε μία από αυτές έχει την δική της εμπορική δραστηριότητα, όμως συνδράμουν τα μέγιστα στη διασφάλιση τιμών και στο απόθεμα υλικών που απαιτούνται στα έργα της FRIGOSTAHL.

H INOXIA είναι μια εταιρεία με μεγάλη παράδοση στον τομέα των ανοξείδωτων κατασκευών και ανοξείδωτων εξαρτημάτων. Διαθέτει μια ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής και ταυτόχρονα εξασφαλίζει πρώτη ύλη, από ένα συνεχώς διευρυνόμενο απόθεμα. Η INOXIA λειτουργεί αυτόνομα, εισάγοντας μια μεγάλη γκάμα υλικών (πρώτη ύλη και εξαρτήματα). Μέρος των υλικών υφίστανται επεξεργασία και όλες οι κατασκευές ολοκληρώνονται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας.

H DOMICON, με δυναμική παρουσία στο χώρο των δομικών υλικών από το 2012, κατάφερε να αποτελεί τον απαραίτητο «συνεργάτη στη δόμηση» για κάθε εμπορική και τεχνική εταιρεία, κατασκευαστή και ιδιώτη.

Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 16.000m2, εκ των οποίων τα 5.000m2 αφορούν στεγασμένες αποθήκες και γραφεία των 2 υποκαταστημάτων, είναι σε θέση να διατηρεί επαρκές απόθεμα σε μια πλήρη γκάμα υλικών, ικανά να εξυπηρετούν κάθε έργο που αναλαμβάνει η FRIGOSTAHL.

ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο είναι ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος και αρχίζει να ζει παραγωγικά μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του. Η συντήρησή του πρέπει να γίνεται από έμπειρους συντηρητές, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό, όταν μάλιστα πρόκειται για κρίσιμες εγκαταστάσεις (π.χ. αποθήκες ψυγεία, logistics – ψυγεία, ειδικές βιομηχανικού τύπου μονάδες) ο συντηρητής να είναι άμεσα παρών για να δώσει την ενδεδειγμένη λύση στο πρόβλημα. Γνωρίζουμε καλά ότι στις βιομηχανίες, αν σταματήσει να λειτουργεί ένα τμήμα, το κόστος είναι μεγάλο και αφορά συνήθως και τα υπόλοιπα τμήματα.

Έχοντας τεράστια εμπειρία και εξειδίκευση σε έργα που απαιτούν τακτική συντήρηση, έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερη ευαισθησία στο κομμάτι της προληπτικής συντήρησης. Υπογράφουμε με τους πελάτες μας συμβόλαια συντήρησης και άμεσης τεχνικής υποστήριξης και φροντίζουμε οι συντηρητές των έργων να μην αλλάζουν στο χρόνο, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο καλύτερο και πιο άμεσο αποτέλεσμα.