Προσωπικό FRIGOSTAHL

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η διαθεσιμότητα μόνιμα απασχολούμενου προσωπικού στην FRIGOSTAHL αφορά σε όλες τις δραστηριότητες μελέτης, κοστολόγησης, επίβλεψης και διοίκησης έργου αλλά και σε κρίσιμες κατασκευαστικές εργασίες, όπως εργασίες σκυροδέματος, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, συγκολλήσεις, ψυκτικές εγκαταστάσεις, τοποθετήσεις πάνελ, θυρών και εξαρτημάτων. Μόνιμο προσωπικό καλύπτει και τις ανάγκες συντήρησης και επισκευών και υπάρχει πάντα διαθεσιμότητα τεχνικών που μπορούν να εξυπηρετήσουν άμεσα τους πελάτες μας.

Η φιλοσοφία εκπαίδευσης του προσωπικού στη FRIGOSTAHL είναι πελατοκεντρική. Ο πελάτης βρίσκεται πάντοτε στο κέντρο του ενδιαφέροντος μας, γιατί αναπτυσσόμαστε μαζί του.

ΕΠΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ – ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Μας αρέσει να λέμε ότι οι μελετητές μας ζουν μέσα στα εργοτάξια. Αυτό επιτυγχάνεται γιατί το μόνιμο μελετητικό τμήμα μας έρχεται σε καθημερινή επαφή με τους μηχανικούς του εργοταξίου και αφουγκράζεται το έργο. Η εμπειρία των μελετητών μας, η τεχνογνωσία τους και το γεγονός ότι συνεργάζονται με τους ίδιους μηχανικούς έργων, εργοδηγούς και συντηρητές εδώ και χρόνια, είναι ένα από τα κλειδιά ανάπτυξης της FRIGOSTAHL.

Κάθε νέος συνεργάτης και εργαζόμενος μαθαίνει την φιλοσοφία FRIGOSTAHL και εξελίσσεται μέσω των στενών σχέσεων που αποκτά με παλαιότερους συναδέλφους.

ΠΟΛΥΕΤΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Θέλουμε να συνάπτουμε πολυετή συμβόλαια συντήρησης με τους πελάτες μας. Για το λόγο αυτό διαθέτουμε μόνιμο προσωπικό συντηρητών, έτοιμο να αντιμετωπίσει άμεσα οποιοδήποτε θέμα συντήρησης.

Υπάρχουν συντηρητές που εξυπηρετούν το ίδιο έργο εδώ και 20 χρόνια εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο συνέχεια και αποτελεσματικότητα. Αυτό λειτουργεί υπέρ της σχέσης μας με τον πελάτη, γιατί γνωρίζει ότι το θέμα θα λυθεί άμεσα, με τις ελάχιστες συνέπειες.

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα συνεργεία service στις αντίστοιχες βάσεις της σε Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα και Αθήνα, εξοπλισμένα και οργανωμένα για να εξυπηρετούν άμεσα και πλήρως κάθε ανάγκη.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες 2 ανοιχτές θέσεις εργασίας:

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Μελέτες) – Θεσσαλονίκη

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Εργοτάξια) – Θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα

 

Η ομάδα FRIGOSTAHL όμως διαρκώς μεγαλώνει και πιθανόν μία μελλοντική θέση να αφορά και εσάς. Γι’ αυτό στείλτε το βιογραφικό σας στο info@frigostahl.gr και εμείς θα το κρατήσουμε στο αρχείο μας. Όταν υπάρξει διαθέσιμη θέση σχετική με τα προσόντα σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Οι ειδικότητες που μας ενδιαφέρουν είναι:

  • Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
  • Μηχανολόγοι Μηχανικοί
  • Πολιτικοί Μηχανικοί
  • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
  • Τοπογράφοι Μηχανικοί
  • Ψυκτικοί
  • Εργοδηγοί