Νέα

ΚΛΙΑΦΑΣ Α.Ε.

[09/2020] H εταιρεία μας ανέλαβε εξ'ολοκλήρου την κατασκευή της νέας επέκτασης των βιομηχανικών χώρων της ΚΛΙΑΦΑΣ Α.Ε. στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας,  στα Τρίκαλα.

περισσότερα +
ΙΝΤΕΡΣΙΤ Ε.Π.Ε.

[09/2020] H εταιρεία μας ανέλαβε την κατασκευή ενός νέου κτιρίου ψυκτικών θαλάμων, σε  γήπεδο ιδιοκτησίας της ΙΝΤΕΡΣΙΤ ΕΠΕ, στην Βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

περισσότερα +
ARI Α.Ε.

[09/2020] H ARI A.Ε. ανέθεσε στην ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ την κατασκευή ενός νέου τριώροφου κτιρίου γραφείων, καθώς και την πλήρη ανακατασκευή των υφιστάμενων γραφείων περιλαμβάνοντας καθαίρεση ενός ορόφου και ανέγερση νέου μεταλλικού φέροντος οργανισμού στην ίδια κάτοψη, στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, στη ΒΙ.ΠΕ Λακκώματος

περισσότερα +
AGRIFREDA Α.Β.Ε.Ε.

[07/2020] H AGRIFREDA Α.Β.Ε.Ε. ανέθεσε στην ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ την κατασκευή μιας νέας ψυκτικής εγκατάστασης αμμωνίας, σε νέο κτήριο που θα κατασκευάσει η επιχείρηση, στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της, στην Κρύα Βρύση, Πέλλας.

περισσότερα +
PHOTIADES IAKOVOS FOODSTUFF SUPPLIERS LTD. – «IPH»

[06/2020] H ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ ανέλαβε για λογαριασμό της Κυπριακής εταιρείας IPH την προμήθεια και εγκατάσταση ψυκτικών θαλάμων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στο Δάλι της Κύπρου.

περισσότερα +
JIMMY’S ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ Ε.Π.Ε.

[05/2020] H JIMMY'S ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ Ε.Π.Ε. ανέθεσε στην ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ την κατασκευή ενός νέου ψυγείου - διαλογητηρίου στην περιοχή του Αιγινίου.

περισσότερα +
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. – «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ»

[05/2020] H ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ ανέλαβε την εκτέλεση εργασιών εσωτερικών διαρρυθμίσεων στο επίπεδο 2 (πισίνα) του κτιρίου Β, εντός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της Κλινικής Άγιος Λουκάς, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

περισσότερα +
ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

[05/2020] H ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ ανέλαβε την ανακατασκευή των δαπέδων και όλες τις εργασίες ανακαίνισης των χώρων παραγωγής της μονάδας συσκευασίας βρώσιμων ελιών, παρασκευής - συσκευασίας μεικτών προϊόντων με βάση την ελιά και τυποποίησης - συσκευασίας ελαιόλαδου εντός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. στο Αγρίνιο.

περισσότερα +
ΚΑΣΙΔΗΣ Α.Ε.

[04/2020] H ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ ανέλαβε για λογαριασμό της ΚΑΣΙΔΗΣ Α.Ε. τη μετατροπή ενός ψυκτικού θαλάμου σε χώρο παραγωγής, την επέκταση του συστήματος αερισμού-εξαερισμού στο χώρο προψημένου γύρου και τέλος την προμήθεια και εγκατάσταση ψύκτη γλυκόλης (βάρους 1026kg), καθώς και [...]

περισσότερα +
ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΙΔΗ Α.Ε.

[04/2020] H ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΙΔΗ Α.Ε. ανέθεσε στην ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ τη διαμόρφωση νέου χώρου ψυχροστασίου καθώς και την επέκταση της ψυκτικής εγκατάστασης με τις απαραίτητες μετατροπές στην υφιστάμενη εγκατάσταση, ώστε η [...]

περισσότερα +
ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. – «SELECT»

[02/2020] H ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. – «SELECT» μας ανέθεσε την επέκταση ψυκτικής εγκατάστασης για την λειτουργία ενός blast freezer και ενός ψυκτικού θαλάμου κατάψυξης, όμοια με τα υφιστάμενα, στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της επιχείρησης, στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης.

περισσότερα +
ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

[02/2020] Μας ανατέθηκε από την ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. η κατασκευή νέας ψυκτικής εγκατάστασης αμμωνίας και εγκατάστασης κλιματισμού, εντός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στη Φιλιππιάδα, στην Άρτα.

περισσότερα +