Βάλτε την ιδέα.
Βάζουμε την υλοποίηση.

20 χρόνια
350 βιομηχανικά projects
115 ικανοποιημένοι πελάτες

Βάλτε την ιδέα.
Βάζουμε την υλοποίηση.

20 χρόνια
350 βιομηχανικά projects
115 ικανοποιημένοι πελάτες

Βάλτε την ιδέα.
Βάζουμε την υλοποίηση.

20 χρόνια
350 βιομηχανικά projects
115 ικανοποιημένοι πελάτες

Βάλτε την ιδέα.
Βάζουμε την υλοποίηση.

20 χρόνια
350 βιομηχανικά projects
115 ικανοποιημένοι πελάτες

Βάλτε την ιδέα.
Βάζουμε την υλοποίηση.

20 χρόνια
350 βιομηχανικά projects
115 ικανοποιημένοι πελάτες

20 χρόνια
μελετάμε, κατασκευάζουμε,
δίνουμε λύσεις.

Έργα διεθνών προδιαγραφών

15 αποθήκες logistics τα τελευταία 5 χρόνια
50 καταστήματα super maket
15 έργα εκτός Ελλάδας

Σε κάθε μελέτη εφαρμογής
που εκπονεί το εσωτερικό μελετητικό τμήμα μας, παρέχουμε
100% εγγύηση τιμής κατασκευής

Εσωτερικό μελετητικό τμήμα
125 ολοκληρωμένες μελέτες
8 διαφορετικές ειδικότητες

Μεγαλώνουμε μαζί
με τους πελάτες
& τους συνεργάτες μας

150 ψυκτικές αποθήκες
85 βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων
5 αλυσίδες super market
55 βιομηχανικά κτίρια
2 εξειδικευμένα υποκαταστήματα

Δεν έχουμε διευθυντές

για όλους εμάς στη FRIGOSTAHL, η ευθύνη
απέναντι στον πελάτη είναι το ίδιο σημαντική.

Για τα έργα που αναλαμβάνουμε έχουμε ξεκάθαρη άποψη
και θέλουμε να είμαστε συνυπεύθυνοι.

prev next

Case studies από έργα
με το αποτύπωμα FRIGOSTAHL.

Γαλακτοβιομηχανία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. – «ΟΛΥΜΠΟΣ»

Eπέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και εγκατάσταση ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος logistics, σε συνεργασία με οίκο του εξωτερικού.

περισσότερα +
Βιομηχανικά κτίρια
NOVA PAPER & PACKAGING HELLAS S.A.

Μελέτη και κατασκευή υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής χαρτοκιβωτίων.

περισσότερα +
Βιομηχανικά κτίρια
ISOMAT Α.Β.Ε.Ε.

Eπέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων με την κατασκευή νέου βιομηχανικού κτιρίου με διώροφο τμήμα γραφείων

περισσότερα +